Sectia Limba Germana

Cunoasterea limbilor în perioada tehnologiilor informationale este o necesitate vitala.
Cu acest scop au fost create acum cativa ani în cadrul Catedrei de Informatica si Limbi Moderne Aplicate Sectiile de limba engleza si franceza.
Însa studentii facultatii CIM nu s-au limitat cu studierea numai a acestor limbi moderne.
Dorinta lor e de a învata limba germana, limba unei tari dezvoltate atat din punct de vedere economic cat si lingvistico-cultural, adica sa studieze aprofundat limba germana care se vorbeste în mai multe tari europene. Necesitatea crescanda a studierii limbii germane se explica prin largirea relatiilor dintre Germania si Moldova.
Tot mai multi savanti moldoveni( în ultimii ani doctoranzi si studenti) îsi fac cercetarile si studiile în universitatile si centrele stiintifice din Karlsruhe, Darmstadt, Berlin, Konstanz ect.
În baza acestor colaborari de mare perspectiva a fost creat acum un an si jumatate Sectia de limba germana la FCIM în cadrul Catedrei ILMA, condusa de doctorul în filologie, conferentiarul B. Baraniuc. La sectia aceasta activeaza cu succes înca 5 absolvente ale Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti.
Chiar de la bun început lectorii Sectiei de limba germana au purces la elaborarea unui manual de limba germana pentru studentii Universitatii Tehnice. Acest manual speram ca va corespunde cerintelor vitale ale studentilor, deoarece contine material informativ despre UTM, la fel si despre viata economica, politica si culturala a statului nostru. Studentii FCIM manifesta un viu interes fata de limba germana. Numarul doritorilor de a învata limba germana sporeste din an în an. În prezent la Sectia de limba germana învata peste 200 studenti si pe viitor numarul studentilor va fi în crestere.
Desi numarul de ore e redus – 6 ore pe saptamîna- studentii reusesc sa însuseasca programa, deoarece în timpul orelor se foloseste material didactic modern, audio si videocasete, ceea ce contribuie atat la dezvoltarea deprinderilor comunicative cat si a celor receptive. Materia bine chibzuita si gîndita a facut germana un obiect preferat al studentilor. Învatînd limba germana studentii au posibilitatea de a cunoaste unele aspecte din cultura tarilor germanofone, precum si modul de viata, mentalitatea popoarelor atat de diferita de a noastra.
Unul din scopurile principale consta în aceea ca studentii sa cunoasca profund limbajul tehnic german. Aceasta le-ar da posibilitatea de a lucra cu literatura stiintifica de specialitate de care ei au nevoie ca viitori programatori. Din aceste considerente accentul principal se pune pe citirea fluenta, întelegerea corecta, adnotarea textelor originale de specialitate.
De aceea informatica se învata nu numai în limba materna la orele de informatica, ci si la orele de limba germana. Speram ca studentilor nu le vine în principiu greu sa înteleaga literatura de specialitate în limba germana, deoarece acest material a fost expus în prealabil la orele de programare în limba materna. Însa la orele de germana se lucreaza mult cu termenii de specialitate, îmbogatind vocabularul studentilor ,pentru a duce convobiri cu semenii lor din tarile germanofone.
Foarte populare devin actualmente forumurile din internet, care reprezinta un schimb de informatie ampla de experienta dintre cei care vor sa gaseasca raspuns la diverse întrebari ce tin de un domeniu sau altul. Cunoscatorii de limba germana au acces la diferite informatii din internet.
Ei ar putea contacta cu studentii si specialistii germani , acumulînd de la ei cunostinte noi si o experienta bogata de conlucrare. Astfel discipolii nostri au posibilitati reale sa întretina discutii utile prin intermediul tehnologiilor informationale. Universitatea noastra întretine legaturi strînse cu alte universitati si centre stiintifice din Germania. Cei mai buni studenti ar putea pe viitor sa-si faca practica sau sa-si continue studiile postuniversitare în Germania. Aceasta le-ar deschide noi perspective atat în domeniul informaticii cat si al limbii. Anume în asa fel studentii îsi pot largi orizontul cunostintelor în tehnologia moderna Membrii sectiei


Noutati