Activitatea de cercetare stiintifica

Cercetarile stiintifice la catedra se duc in doua directii stiintifice principale:

       I.    Procesarea informatiei nestructurate: inteligenta artificiala, traducerea automata a textelor, masini de cautare a informatiei, lingvistica computationala. Conducator stiintific: prof. univ., dr. hab. A. Popescu.

      II.    Modelare matematica, metode matematice, produse program. Cercetarea modelelor matematice si elaborarea metodelor efective pentru problemele de decizie, ce apar in mod concret in diferite ramuri ale stiintelor, si care conduc la rezolvarea problemelor de optimizare. Conducator stiintific: conf. univ., dr. V. Moraru. 

 

Activitatea stiintifica in cadrul catedrei Informatica Aplicata se manifesta multilateral. In general, se urmareste atragerea studentilor in cercetare. Proiectele de an, iar mai apoi cele de licenta cuprind teme din cele mai diverse in ceea ce priveste procesarea limbajului natural si lingvistica computationala. Majoritatea cadrelor didactice sunt implicate in proiecte stiintifice de masterat sau de doctorat. In scopul perfectionarii potentialului stiintific se intreprind numeroase stagii de formare in strainatate.

 

In cadrul Laboratorului de inginerie a limbajului uman (http://lilu.fcim.utm.md) al catedrei exista o echipa de cercetare si se urmareste recunoasterea ei pe plan national si international. Directia stiintifica Procesarea informatiei nestructurate (deschisa de  prof. univ. dr. hab. Anatol Popescu), ramura relativ noua in stiinta, impune o colaborare cât mai strânsa intre cercetatori. Astfel, unul dintre scopurile majore ale catedrei a fost de a institui o retea de colaborari cu diferite institutii interesate de acest domeniu. Pe plan intern, catedra colaboreaza fructuos cu Institutul de Matematica si Informatica al Academiei de Stiinte a Moldovei, cu Universitatea de Stat si cu Academia de Studii Economice. De asemenea, catedra colaboreaza cu Institutul de Lingvistica al ASM. Iar, nume precum Universitatea de Stiinte si Tehnologii din Lille, Universitatea Mediteraneana din Marseille, Universitatea "Al. I. CUZA" din Iasi sunt doar câteva dintre cele care pot fi mentionate la capitolul relatii externe.

 

Prof. univ. dr. hab. Anatol Popescu este  presedinte al Consiliului Stiintific Specializat DH DH 01-01.05.04-27.03.08 din cadrul Universitatii Tehnice a Moldovei si  din cadrul Institutului de Matematica si Informatica al A.S.M.

Deplasarile si stagiile stiintifice
Cateva publicatii de performanta din ultimii ani
Lista cercetatorilor stiintifici si a doctoranzilor
Sustineri teze de doctoratNoutati