Sectia Informatica

Catedra "Informatica Aplicata" (I.A.) este o parte componenta a facultatii Calculatoare, Informatica si Microelectronica ( FCIM ) fiind una dintre cele mai tinere catedre ale Universitatii Tehnice a Moldovei ( UTM ). Catedra I.A este o catedra de profil si este responsabila de specializarea cu aceiasi denumire. Specializarea I.L.M.A reprezinta o directie moderna a informaticii utilizata în toate sferele de activitate a societatii ce tin de procesarea informatiei multilingve. Este cea mai mare catedra la U.T.M. - 89 posturi didactice în anul universitar 2007/2008. În scopul unei organizari eficiente a lucrului catedra este structurata în 4 sectii, care sunt responsabile de urmatoarele directii - Informatica, Limba Engleza, Limba Franceza si Limba Germana.
Obiectele principale predate de catre profesorii catedrei constituie o gama larga de discipline importante atât pentru specializarea IA cât si pentru alte specialitati. Numim la început cele fundamentale si de cultura generala - Informatica, Metode numerice, Matematica lingvistica, Programarea în limbajul C, Structuri de date si algoritmi, Ingineria calculatoarelor, Modelarea sistemelor, Baze de date, Limba engleza, Limba franceza, Limba germana, Lingvistica generala, Gramatica transformationala. În cadrul specializarilor catedra asigura predarea disciplinelor - Procesarea limbajului natural, WEB disign, Sisteme de inteligenta artificiala, Teoria si tehnica traducerii, Corespondenta uzuala si de afaceri, Cultura si civilizatia anglofona si francofona, Cultura businesului, Contextul si baze de cunostinte.
Cadrele didactice ce asigura procesul de studii formeaza un ansamblu armonios de vârsta. Din prima grupa fac parte cei care activeaza de peste 20 ani si reprezinta mândria catedrei - prof.univ. Anatol Popescu - organizatorul catedrei, conf. univ. Liviu Carcea, Eleonora Tutunaru, Vasile Moraru, Raisa Botnaru, Boris Baraniuc, Ludmila Luchianov, Olga Tcaci, lectorii superiori Maria Anischevici, Stefan Marin. Din grupa a doua fac parte cadrele didactice de vârsta medie - lectorii superiori Tatiana Adam, Victoria Bobicev, Victoria Maxim, Lucia Stadler. În ultimii ani au fost repartizati la catedra mai multi absolventi ai specialitatii I.L.M.A si angajati alti tineri specialisti, în total circa 30 de persoane. Marea lor majoritate s-au inclus cu succes atât în procesul de studii, cât si în cel de masterat sau doctorat cum ar fi lectorii asistenti Lilia Cucu, Tatiana Fiodorov, Ina Tulum, Natalia Vizer, Tatiana Zidrascu, Aurel Vatamaniuc.
Activitatea fructuoasa a profesorilor catedrei a fost de mai multe ori mentionata de catre conducerea U.T.M. Un indice elocvent al acestei afirmatii este acordarea premiilor Senatului U.T.M. colaboratorilor catedrei în toate domeniile de activitate. Iata câteva nume din detinatorii premiilor Vasile Moraru, Liviu Carcea, Olga Tcaci - domeniul activitate didactica, Maria Anischevici, Vasile Moraru, Liviu Carcea, Raisa Botnaru,- domeniul cel mai bun manual,
Natalia Vizer - domeniul activitatii didactice începatoare, Victoria Bobicev - cel mai bun doctorand, Eugen Catlabuga - domeniul creativitatii tehnice.
Tinerii profesori depun eforturi si în domeniul cercetarilor stiintifice, care sunt îmbinate cu participarea la conferinte ,simpozioane scoli de vara etc. În ultimii doi ani profesorii catedrei au participat la urmatoarele manifestari stiintifice CIPC 01, EUROLAN 2001, CIPC 03, EUROLAN 2003 - România, RANLP 2001, RANLP 2003- Bulgaria, Învatamântul la distanta 2001 - Franta, NLP - 2003 Marea Britanie, BIT+2002, ICMCS-02, BIT+2003 - Moldova.
Cadrele didactice ale catedrei participa activ si în programele internationale în scopul ridicarii nivelului profesional. Au profitat de acesta posibilitate profesorii catedrei Carcea Liviu, Bobicev Victori, Anischevici Maria si Maxim Victoria, carea au câstigat burse individuale de mobilitate la Universitatile Aix-Marseille II, Franta si Woolverhampton din Marea Britanie.
Absolventii nostri cunosc atât informatica cât si limbi moderne: engleza, franceza, germana. Deci este foarte solicitata - în anul universitar 2003/2004 numarul total de studenti la I.L.M.A este de circa 700 adica comparabil cu cel de la unele facultati.
Rezultate promitatoare au fost obtinute în cadrul orientarii profesionale a viitorilor studenti. Toti profesorii viziteaza scolile si liceele din Moldova, unde prezinta U.T.M. si specialitatea. O alta forma de atragere este Olimpiada UTM la Informatica, care are loc în fiecare an. Învingatorii sunt mentionati cu premii si diplome. În scopul formarii echipei UTM la Programare care participa traditional la Olimpiadele Internationale, catedra organizeaza anual Olimpiada UTM la Programare pentru toti studentii UTM.


Noutati