Activitatea didactico-metodica

Specialitatea 444.3 "Informatica Aplicata" are ca scop de a forma specialisti in procesarea limbajului natural sau tratarea automata a limbajului natural, domeniu ingineresc modern, care a intrat deja in faza aplicatiilor industriale si care necesita cunostinte serioase in informatica, pe de o parte si in lingvistica, pe de alta parte. Materiile predate de catre profesorii catedrei Informatica Aplicata constituie o gama importanta pentru aceste doua ramuri stiintifice. Printre acestea pot fi enumerate unele fundamentale, cu caracter general, cum sunt - Informatica, Programarea calculatoarelor, Matematica lingvistica, Programarea in limbajul C, Structuri de date si algoritmi, Ingineria calculatoarelor, Modelarea sistemelor, Baze de date, Limba engleza, Limba franceza, Limba germana, Cultura si civilizatia anglofona si francofona, Lingvistica generala. Altele din contra, poarta un caracter particular cu o orientare mult mai ingusta - Procesarea limbajului natural, Sistemele de inteligenta artificiala, Teoria si tehnica traducerii, Gramatica transformationala, Contextul si baze de cunostinte, WEB design-ul, Corespondenta uzuala si de afaceri, Cultura bussinesului. Involuntar, rezultatul este dublu. Programul specialitatii "Informatica Aplicata" (autorizat in cadrul Facultatii de Calculatoare, Informatica, si Microelectronica a U.T.M.) asigura o formare teoretica si practica la cel mai inalt nivel, oferind posibilitate specialistului de a activa in doua domenii extrem de solicitate la ora actuala:

 

1.     Programator cu cunoasterea a doua limbi straine. (Specializare care nu ia neaparat in calcul aplicarea informaticii asupra limbilor)

2.     Informatician - lingvist, specialist ce se ocupa de aplicarea informaticii asupra limbajului natural si de inteligenta artificiala. (Aceasta specializare manifesta impactul hotarator al noilor tehnologii asupra educatiei, medicinii, roboticii, industriei constructoare de masini si chiar a celei aerospatiale.)

 

Limbile straine sunt predate la nivelul institutiilor filologice, fiind urmarite aceleasi obiective, in plan lexical, conversational si gramatical. O atentie deosebita se ofera gramaticilor structurale si generativ transformationale, precum si diverselor teorii lingvistice.

 

Specialitatea 444.2 “Management Informational” asigura pregatirea teoretica si aplicativa a specialistilor in domeniul informaticii in scopul realizarii obiectivelor de gestiune a informatiei. Pregatirea se realizeaza in conformitate cu cerintele de stat fata de competentele profesionale si minimumul de continut pentru activitatea profesionala in luarea deciziilor manageriale. Programa prevede insusirea ciclului de discipline fundamentale si de specialitate: Matematici speciale si computationale, Programarea calculatoarelor, Procesarea informatiei nestructurate, Cercetari operationale, Managementul bazelor de date, Sisteme de inteligenta artificiala, Managementul proiectelor, Negociere si Managementul conflictelor, Informatica de gestiune, Aplicatii Web, Securitatea informationala, Modelarea sistemelor informationale s.a. Fiecare an de studii se incheie cu prezentarea unui proiect anual de cercetare. Programa contine cunostinte teoretice si practice, care vor permite viitorilor absolventi sa fie in masura sa le aplice cu incredere in organizatiile de toate tipurile.


Noutati