Fondatorul catedrei

Nume: Popescu
Prenume: Anatol

Titlul didactico-stiintific si gradul stiintific:
profesor universitar, doctor habilitat in
informatica (tehnica)

e-mail: an.popescul@gmail.com


Educatie si Formare

Perioada

1991

Institutia

Universitatea Tehnica din Ucraina si Comisia Suprema de Certificare de pe linga Consiliul de Ministri din URSS, Moscova

Titlul obtinut

Doctor habilitat in stiinte tehnice

 

 

Perioada

1981

Institutia

Universitatea Tehnica a Moldovei si Comisia Superioara de Atestare si Acreditare de pe linga Consiliul de Ministri din Moldova, Chisinau.

Titlul obtinut

Profesor Universitar (Informatica)

 

 

Perioada

1969-1972

Institutia

Universitatea Pedagogica din Bielorusia, Doctorat

Titlul obtinut

Doctor in stiinte tehnice

 

 

Perioada

1965

Institutia

Universitatea de Stat din Moldova

Titlul obtinut

Diploma de studii superioare. Matematica


Experienta profesionala

Perioada

1977- prezent,

Angajator

Universitatea Tehnica a Moldovei.

Functia ocupata

Lector superior, sef catedra, Profesor Universitar

 

 

Perioada

1972-1977

Angajator

Universitatea Tehnica a Moldovei

Functia ocupata

Colaborator stiintific superior

 

 

Perioada

1969-1972

Angajator

Universitatea Pedagogica din Bielorusia, Doctorat

Functia ocupata

Doctorand

 

 

Perioada

1965-1969

Angajator

Universitatea Tehnica a Moldovei. Centrul de calcul

Functia ocupata

Inginer


Participare in proiecte:

1999

Banca Mondiala pentru Ministerul de Aprovizionare. Analiza Sistemului si proiectarea sistemului informational de management; elaborarea aplicatiilor soft pentru Sistemul Informational

1998

Proiectul Bancii Mondiale “Primul Centru de Implementare a Proiectelor Cadastrale in Republica Moldova

1997-1998

Proiectul Hewlett Packard pentru Informatizarea a 885 de clase ale institutiilor de invatamint din Republica Moldova

1998

“Proiectul Tacis. Reformarea Sistemului Social din Moldova cu Referire Deosebita la Sistemul de Pensii”

1980-1995

Participare intr-o serie de proiecte mari de procesare a limbii naturale in fosta URSS

Elaborarea si implementarea Sistemului Automatizat de Indexare a Documentelor

Asigurarea matematica si lingvistica pentru proiectarea Sistemelor Specializate de Procesare a Textelor

 Proiectarea Sistemului Automatizat Factografic pentru cautarea si extragerea informatiei textuale


 

lista de cel putin cinci publicatii relevante la tematica proiectului, editate in reviste recenzate in ultimii 5 ani. 

 

Publicatiile recente selectate:

Piotrovschii R.G., Popescu A.N., Rahubo N.P., Automatische Wortschanalyse. – Quantitative Linquistics. Vol. 28. Studienverlany Dr. N. Brockmeyer. – Bochum. Germany. 1985. – p. 187


Popescu A., Chizhacovsky V.,Manifestation of the Synergetic Mechanism oin the Implementation of Automatic Processing of Scientific Documents.-Journal of Quantitative Linquistics. Part ll.  Berlin.  2005.,pp. 121-137

Popescu A.,Bobicev V.,Zidrasco T.,Statistical models of Language and Zipf’s Law.-Processing of the 4-th International conference of “Microelectronics and Computer Science”.Vol. ll ,Chisinau. 2005.,pp.129-132

Popescu A., Cretu S., Interpretarea sintactico-semantica a textelor in LN.-Proceedings of the 5-th International Conference on “Microelectronics and Computer Science”.,Vol. ll U.T.M. Chisinau.,2007. pp.181-184.

Popescu A., Cretu S.,Un model Imbunatatit de interpretate sintactico-semantica a textelor in LN. –Proceedings of the 5-th International Conference on “Microelectronics and Computer Science”., Vol. ll,  U.T.M. Chisinau., 2007. pp. 185-188.

Popescu A.,Cretu S. An Approach for NL Text Interpretation. –Computer Science Journal of Moldova.,Vol. 15.,Nr 3(45), Chisinau, 2007. pp. 314-337.

 


Noutati