Sectia Limba Franceza

La sectia de limba franceza activeaza 10 titulari si 3 profesori asociati. Se desfasoara o activitate sporita în vederea educatiei si predarii limbii franceze studentilor de la CIM si FFI.

Obiectivele majore fiind:
• orientarea studentilor întru exprimarea curenta si coerenta a frazei franceze;
• dezvoltarea aptitudinelor de comunicare pe baza textelor de specialitate;

• deprinderi de a întretine un dialog cu un patron, director, sef;
• aptitudinea de a vorbi în public;
• redactarea unei scrisori de afaceri; studierea unui document autentic;
• modalitatea de a gasi o informatie necesara din surse de specialitate.

Pentru a realiza aceste obiective, sectia organizeaza seminare metodice, lectii demonstrative, or la sectia limba franceza se cauta caile cele mai eficace de a ajunge la o relatie cît mai perfecta profesor – student. Deasemenea predomina metodele interactive de comunicare, aplicarea carora joaca un rol important în modelarea atitudinii fata de arta de a studia. Tinerii specialisti, antrenati în activitatile seminarelor dau dovada de o curiozitate intelectuala deosebita, spirit de echipa si creativitate. Prin intermediul jocului didactic se încearca de a patrunde în esenta notiunii „tehnici interactive” si de a transforma sala de studii într-un laborator de cercetare, unde fiecare participant are posibilitatea de a-si exprima atitudinea fata de problema abordata. Astfel, participantii traiesc adevarate clipe de mister si constientizeaza faptul ca tehnica utilizata în cadrul activitatii presupune nu numai acumulare de informatie, asociere si organizare progresiva a ideilor, ci si transformarea reprezentarilor, producerea noilor informatii si structuri mentale – calitati necesare fiecarei personalitati. O atentie majora se acorda editarii materialelor didactice. Asa bunaoara, recent a aparut manualul „Communiquer a travers l’informatique” ce va fi util studentilor de la specialitatea IA si FFI. Se pregateste pentru tipar lucrarea „La traduction et l’intérprétariat”. Tinerii specialisti s-au încadrat activ în editarea materialelor didactice, compilarea si multiplicarea elaborarilor metodice. Se finiseaza pentru editare elaborarea-manual „Le français pour les groupes ordinaires”. În sedintele lunare ale sectiei se pune în discutie însusita studentilor, îmbunatatirea metodelor de predare, ajutorul acordat tinerilor profesori, sarcini ce se realizeaza în prizma învatamîntului formativ. Dupa cum spunea Walt Disney, „Orice vis poate deveni realitate, daca noi avem curajul sa facem din el un obiectiv.” Si numai profesorului îi revine înalta misiune si putere de a semana încredere în forta proprie a discipolilor sai. 


Noutati