Despre U.T.M

Universitatea tehnica a moldovei a fost fondata in anul 1964, cu denumirea initiala "institutul politehnic din chisinau", in baza unor specialitati ingineresti si economice transferate de la universitatea de stat din moldova. In primul an de studii (1964 - 1965) universitatea avea 5140 de studenti (dintre care 2085 la sectia de zi), grupati la 5 facultati: electrotehnica, mecanica, tehnologie, constructii, economie. Corpul didactic numara 278 profesori, dintre care numai 36 aveau grade didactice si titluri stiintifice.

 

In anii urmatori universitatea a crescut atit cantitativ, cit si calitativ, a devenit un mare centru de invatamint, stiintific si de cultura.

 

In prezent, universitatea tehnica a moldovei are un contingent de cca. 18340 de studenti (dintre care 12910 la sectia de zi), care isi fac studiile la 80 de specialitati si specializari, in cadrul a 10 facultati: "energetica", "inginerie si management in constructia de masini", "inginerie si management in mecanica", "calculatoare, informatica si microelectronica", "radioelectronica si telecomunicatii", "tehnologie si management in industria alimentara", "industrie usoara", "cadastru, geodezie si constructii", "urbanism si arhitectura", "inginerie economica si business".

 

La utm este organizat si invatamintul postuniversitar (430 de masteranzi si 134 de doctoranzi), functioneaza cursuri de reciclare si de perfectionare a cadrelor.

 

In cei 44 de ani de existenta au fost pregatiti peste 64900 de specialisti.

 

In cadrul utm functioneaza o biblioteca tehnico-stiintifica cu sali de lectura, cabinete de proiectare, centre informatice.

 

Noutati