Stadler Lucia

Nume prenume: Stadler Lucia

Disciplinele tinute:
Informatica (FCIM), Informatica (FTMIA),
                              Programarea calculatoarelor,
                              Structuri de date si algoritmi, Baze de date

Domenii de cercetare: Informatica aplicata

Adresa de e-mail: stadlv@rambler.ru

Telefon, fax: 24-29-73


Noutati